Tilbehør

FAQ Bassengvarmepumper

Generelt

HVORDAN FUNGERER EN BASSENGVARMEPUMPE?

Med en bassengvarmepumpe mener vi en varmepumpe som utnytter energien i den omgivende luften for å varme opp bassengvannet, dvs. en luft-/vannpumpe for basseng. De bassengvarmepumpene som selges av Gullberg & Jansson brukes således i hovedsak til kun oppvarming, men det går også enkelt an å bruke prosessen slik at det innkommende vannet avkjøles i stedet for å varmes opp.

For å sammenfatte prosessen, el-energi brukes til å oppta varmeenergi fra en plass (den omgivende luften) og deretter flytte den til en annen (til slutt bassengvannet). Bassengvarmepumpen har en vifte som “trekker” den omkringliggende luften gjennom fordamperen. Det flytende kjølemediet som finnes innesluttet i fordamperspiralen absorberer så varmen fra den omgivende luften og går over i gassform. Den varme gassen passerer deretter igjennom kompressoren. I kompressoren øker trykket og påfølgende også temperaturen, samt en svært varm gass dannes for deretter å passere igjennom kondensatoren (varmeveksleren). I kondensatoren overføres varmen fra den varme gassen til det kalde bassengvannet som sirkulerer gjennom den. Det varme vannet føres deretter tilbake til svømmebassenget. Den varme gassen går over til, mens den beveger seg gjennom kondensatoren, flytende form og når på ny inn i fordamperen hvor prosessen begynner på nytt. Bassengvarmepumpen er svært effektiv i de månedene man vanligvis har bassengsesong (mai til september). Virkningsgraden avhenger av omgivende temperatur, samt temperaturen på bassengvannet. Siden bassengsesongen er for de fleste i de varmeste månedene (mai til september), blir forutsetningene for luft-/vannvarmepumpen optimale.

HVORFOR GÅR DET SÅ ”TREGT” Å VARME OPP ET BASSENG?

Det beror på at det er en enorm mengde energi som lagres i vannet, og den energien kan du ikke generere raskt med en varmepumpe uten at den blir svært kraftfull og dyr. Du må ta med i beregningen at det vil kreves noen dager med daglig drift for å få temperaturen til å stige. Det er veldig individuelt hvor mange grader temperaturen stiger i de ulike bassengene per dag, men 2 til 3 grader er indikatorene vi får fra våre kunder, noe som også stemmer med våre egne målinger. Ønsker du en raskere oppvarming, bør du i det minste satse på en modell større enn hva som vanligvis anbefales.

HVORFOR ER DET SÅ VANSKELIG Å VARME OPP BASSENGET HVIS DET ER KALDT UTE, F.EKS. 10 GRADER?

Det beror på at lekkasjen til luften blir veldig stor, og mangler det attpåtil isolering rundt bassenget, ja da vil marken og grunnvannet kjøle ned bassenget ytterligere. Med andre ord, en varmepumpe har lavere effekt desto kaldere utetemperatur. En tommelfingerregel bruker være at man kan øke bassengtemperaturen med ca. 10 grader samsvarende med den gjennomsnittlige dagstemperaturen.

HVOR RASKT FÅR MAN VARME I BASSENGET?

Man bruker å regne med 2-3 graders temperaturøkning per dag. Ønsker du en raskere oppvarming, kan du selvfølgelig velge en større modell fra vårt utvalg. Det tar med andre ord et antall dager for å varme opp bassenget til ønsket temperatur, og da anbefaler vi at bassengvarmepumpen kjøres kontinuerlig. Når den ønskede temperaturen er nådd, vil bassengvarmepumpen vanligvis kun kjøre et par timer per dag, alt beroende på været og energitapet.

HVOR MYE KAN JEG SPARE MED EN BASSENGVARMEPUMPE?

Det er vanskelig å gi et generelt svar på hva hver enkelt kan tjene på å bruke en bassengvarmepumpe. Det beror på flere individuelle faktorer. Men sammenligner vi med det andre, tradisjonelle alternativet, dvs. elvarmere, så kan kan du forvente å spare ca. 65-80 % av dine oppvarmingskostnader.

HVA ER FORDELENE MED BASSENGVARMEPUMPE SAMMENLIGNET MED SOLFANGER?

Vi får ofte det spørsmålet, selv om vi er en leverandør av bassengvarmepumper. Bassengvarmepumpens popularitet beror på, etter vår mening, at den er et sikkert alternativ. Den fungerer på selv de dagene solen ikke skinner. Man behøver helt enkelt ikke å uroe seg for været. Bassengvarmepumper bedømmes også til å være enklere å installere enn solfangere.

HVA BØR JEG TENKE PÅ FØR VINTERLAGRINGEN?

Det viktigste er å drenere pumpen! På modeller som ble solgt før 2007-03 finnes det vanligvis en separat dreneringsplugg som enkelt skrus av, og her foregår dreneringen. På de senere modellene skjer for øvrig dreneringen gjennom at man løsner rørene for inn- og utgående vann, og på denne måten lar vannet renne ut av varmeveksleren. Hvis du er usikker, kontakt alltid forhandleren din! Varmevekslere som er skadet grunnet frost omfattes ikke av garantien. Det kan til og med være en god idé å dekke til varmepumpen om vinteren, for således å beskytte den mot ytre påvirkning. Fra og med 2007-06 ble våre bassengvarmepumper alltid levert med en vinterpresenning, som er et enkelt men skreddersydd dekke som du trer over maskinen.

Før du kjøper

HVORFOR SKAL JEG VELGE Å VARME OPP BASSENGET MITT MED EN BASSENGVARMEPUMPE?

Hovedårsaken som vi hos Gullberg & Jansson først vil nevne er:

  • Energieffektiv og miljøvennlig oppvarming – du kan regne med 65-80 % besparing sammenlignet med elvarme.
  • Gunstig investeringsmessig – Ofte svært rask retur av investering.
  • Du kan forlenge bassengsesongen betraktelig – 27 grader i bassenget fra mai til september, dersom man følger anbefalingene i produktbladet. Velger du en større modell eller splittmodell, kan sesongen forlenges ytterligere.
  • Bassengvarmepumpen er ikke direkte avhengig av antall soltimer, noe en solfanger er, og som påfølgende sørger for at du får et varmt basseng uavhengig av sommerværet.
  • Rask og enkel installasjon – Tilkobling av vann + el-installasjon. Installasjonen er betraktelig mye enklere sammenlignet med solfangere eller varmevekslere.
  • Enkelt vedlikehold – Drener det før vinteren og dekk det til med presenning. Rengjør noen ganger med vaskesvamp eller lignende. Det behøves egentlig ikke noe mer.

HVILKEN MODELL SKAL JEG VELGE?

Det å velge den riktige størrelsen på bassengvarmepumpen er ikke alltid like enkelt, og vår anbefaling er derfor at man alltid bør henvende seg til en våre forhandlere innen bassengbygging, eller direkte til oss (sales@gullbergjansson.se) ved usikkerhet. Vanligvis går man ut fra det ytre arealet, sammenlagt volum, samt den forskjellen man kan forvente seg mellom temperaturen ute og bassengtemperaturen på den tiltenkte plassen. Praktisk sett spiller svært mange andre faktorer også en rolle, som eksempelvis: bassengets vindeksponering, fuktighetsnivåer, nattemperaturer, samt ikke minst bassengisolering og tildekking. Det er viktig å forstå at det finnes store forskjeller mellom ulike bassengkonstruksjoners evne til å holde på varmeenergi. Ut fra vår erfaring er det for øvrig viktigst å dekke til vannoverflaten, siden det er herifra en stor andel av varmeenergien forsvinner. De anbefalinger opplistet i vårt produktark kan brukes som gode måleverdier dersom bassenget ditt er isolert og dekkes til nattestid.  For øvrig anbefaler vi de vertikale modellene, der viften blåser luften vertikalt dersom det ikke finnes noen spesielle ønsker vedrørende plassering og design. Den vertikale modellen demper lyden på grunn av sin form, og har etter vår mening vist seg å være den mest stabile på markedet.

HVOR LANG FORVENTET LEVETID HAR GULLBERG & JANSSONS BASSENGVARMEPUMPER?

Gullberg & Janssons bassengvarmepumper i P-serien, Q-serien og X-serien anslås å ha en forventet levetid på cirka 15-20 år, basert på den levetid man kan forvente seg av de komponenter som normalt sett ikke må byttes ut, som kompressor, varmeveksler, fordamper, osv. Våre bassengvarmepumper i S-serien, beregnet for innendørs bassenger, brukes året rundt og levetiden anslås i dette tilfelle til cirka 10-15 år. I løpet av levetiden må man imidlertid forvente at det kan være nødvendig å bytte andre deler i varmepumpen som følge av normal slitasje. 
Det er viktig at du ivaretar vedlikeholdet av varmepumpen, for å kunne oppnå så lang levetid som mulig.

HVORDAN FINNER JEG NÆRMESTE FORHANDLER?

Kontakt oss på info@gullbergjansson.se eller via telefon +46 42 311 15 00, så hjelper vi deg med å finne nærmeste forhandler.

Garanti & Service

HVILKEN GARANTI HAR DU PÅ DINE BASSENGVARMEPUMPER?

Gullberg & Janssons bassengvarmepumper selges med fullservicegaranti og materialgaranti. Fullservicegarantien er 3 år på våre modeller i Q-serien, X-serien og S-serien, og kompressorens garanti er 7 år. Materialgarantien er 2 år på P-serien og V-serien til offentlige bad. Kompressorgarantien er 3 år.

For installasjoner i kystnære områder med saltvann i luften eller andre hardt utsatte miljøer kan det rustfrie stålet (som ikke er syrefast) etter  hvert bli angrepet av rust. Dette påvirker ikke varmepumpens funksjon og  er dermed ikke noe som dekkes av varmepumpens garanti.

HVA GJØR JEG SOM SLUTTKUNDE VED ET EVENTUELT PROBLEM MED MIN BASSENGVARMEPUMPE?

Ved et problem kontakter du din forhandler som deretter selv hjelper deg, eller med vår hjelp, til å fikse problemet ditt. Ved feil på utstyret, har du for øvrig god hjelp av det digitale displayet samt den medleverte brukerveiledningen. Det vises alltid en feilkode i displayet ved feil på bassengvarmepumpen, og med denne som utgangspunkt kan feilen deretter ofte rettes på. Informasjon om feilkodens betydning finner du i brukerveiledningen din. Hvis du har spørsmål som forhandleren din ikke kan svare på, er du velkommen til å kontakte oss på: support@gullbergjansson.se.

Setup

GÅR DET AN Å KOMBINERE BASSENGVARMEPUMPE OG SOLFANGER?

Selvfølgelig går det an! Det har vi flere kunder som gjør. Det man for øvrig må passe på er å ikke føre alt for varmt vann fra solfangerne direkte inn i varmepumpen, for denne kan da påfølgende skades. Hvis du er usikker på hvordan systemene skal kobles sammen, anbefaler vi at spør din lokale forhandler.

HVOR SKAL JEG PLASSERE BASSENGVARMEPUMPEN MIN?

Bassengvarmepumpen skal plasseres utomhus og med tilgang til fritt innsug. På våre splittmodeller (for innendørsbasseng) plasseres for øvrig den separate varmeveksleren innomhus. I brukerveiledningene finner du bilder og måleverdier som hjelper deg med å plassere bassengvarmepumpen riktig. Brukervejledninger kan du laste ned her

HVORDAN VET JEG AT JEG HAR FÅTT RIKTIG FLYT GJENNOM BASSENGVARMEPUMPEN?

Gjennom montering av en bypass-kobling (se brukerveiledning) kan du selv regulere vannflyten. Når du skal starte varmepumpen anbefaler vi at du sakte tilfører vann inntil varmepumpen starter av seg selv (varmepumpene våre er utstyrte med en flytbryter som kan føle hvor stor vannflyten er gjennom pumpen). Vi anbefaler at du før oppstart stiller bypassen slik at ventilen for inngående vann er stengt. De andre ventilene holdes åpne. Alt vann sirkulerer deretter direkte ut i bassenget, uten å gå gjennom varmepumpen. Deretter åpner du sakte ventilen som regulerer den innkommende vannflyten, og åpner opp inntil varmepumpen starter. Når varmepumpen er godt i gang, anbefaler vi at du kikker på parameter A og B i displayet (disse viser inn- og utløpstemperatur) og sikrer at differansen mellom disse er 0-2 grader. Høy vannflyt gir mindre forskjell mellom parameter A og B, noe som medfører at om du f.eks. senker vannflyten litt, vil forskjellen mellom parametrene bli større.

Vedlikehold

HVILKET VEDLIKEHOLD TRENGER BASSENGVARMEPUMPEN?

Det er en god idé å kontinuerlig inspisere utseendet på delen for innsug. Rengjør gjerne med vaskesvamp eller lignende. Et kontinuerlig vedlikehold garanterer optimal funksjonsgrad.

HVORDAN STILLER JEG INN TEMPERATUREN?

I dag har vi et stort antall ulike modeller på markedet og det finnes en utførlig beskrivelse i den respektive brukerveiledningen. For våre rustfrie modeller GJPACW1-XX og GJPACW1V-XX, fungerer det for øvrig på følgende sett:

  1. Slå av maskinen.
  2. Gå inn på parametermodus 1.
  3. Hold nede ON/OFF-knappen og MODE-knappen samtidig.
  4. Når den forhåndsinnstilte temperaturen blinker, kan du endre temperaturen med piltastene.

Den fabrikkinnstilte temperaturen er 27 grader.

HVORFOR ER DET SÅ LITEN FORSKJELL I TEMPERATUR MELLOM INN-/UTLØPSVANN?

Varmepumpen arbeider med små forskjeller i temperatur, men sirkulerer hele bassengvolumet flere ganger per døgn. Vi anbefaler 0-2 graders forskjell mellom inn- og utløp. Forskjellen mellom inn- og utløpsvann kan avleses med parameter A og B i displayet. En nærmere beskrivelse finner du i brukerveiledningen på startsiden.

Finn din forhandler!

Gullberg og Janssons produkter kan kjøpes via et bredt nettverk av forhandlere i Norden. Våre priser gjelder for produktet. Kostnader for frakt og installasjon kan påløpe. Kontakt din nærmeste forhandler for nøyaktig prisinformasjon.

Garantier

ET GARANTERT TRYGT KJØP!

Vi står for service, garantier, lager og reservedeler, samt utdanning av forhandlere. Vi garanterer at våre produkter holder hva de lover. Gullberg & Jansson – Et garantert trygt kjøp!

Service & Support

Vi er alltid med deg

Vår organisasjon har en høy grad av service og kunnskap, og vi har et spesielt verdsatt supportorganisasjon, samt omfattende servicepartner nettverk i utvalgte markeder.

Inspiration