MagnaPool

MAGNAPOOL

MAGNAPOOL-SYSTEMET FRA ZODIAC ER ET VELPRØVD OG PATENTERT, MAGNESIUMBASERT VANNRENSESYSTEM.

MagnaPool-systemet skaper et mykt, skånsomt og krystallklart bassengvann. En stor fordel er at vannet i bassenget gir mindre irritasjon på hud og øyne.

Dette skyldes at MagnaPool- systemet reduserer innholdet av illeluktende, bundet klor (også kalt kloraminer) i bassengvannet vesentlig. Reduksjonen av kloraminer er størst sammenlignet med tradisjonell klorbehandling, men
er til og med 40 % lavere sammenlignet med bruk av en saltklorinator.

MagnaPool-systemet består av tre deler; MagnaPool Hydroxinator iQ, MagnaPool Minerals og Crystal Clear.

MagnaPool-systemet er miljøvennlig og opprettholder en mer stabil pH-balanse på bassengvannet, sammenlignet med øvrige vannbehandlingsmetoder.

MAGNAPOOL HYDROXINATOR IQ

MagnaPool Hydroxinator iQ foredler MagnaPool Minerals og produserer fritt klor automatisk. Hydroxinatoren er lett å installere og vedlikeholde. Med boost-funksjonen kan klorproduksjonen økes raskt ved behov og med lowfunksjonen
kan klorproduksjonen raskt reduseres, når bassenget ikke er i bruk. Det finnes også en integrert gjennomstrømningsvakt, som stopper klorproduksjonen ved for lav gjennomstrømning. Hydroxinatoren leveres i tre størrelser og kan kombineres med pH Link for automatisk pH-kontroll og Dual Link for pH- og klorstyring.
MagnaPool Hydroxinator iQ har 3 års materialgaranti.

NB! For at produktet skal fungere tilfredsstillende og at materialgarantien skal gjelde, kreves det at det alltid blir brukt MagnaPool Minerals. Bruk ikke Hydroxinator, dersom det er rustfrie bassengdetaljer eller pumper av bronse, bruk bare detaljer av plast eller titan.

Husk også på å kontrollere pH-verdien og klorinnholdet i bassengvannet med jevne mellomrom.

Find din forhandler!

Gullberg og Janssons produkter kan købes via et bredt netværk af forhandlere i Norden. Vores priser gælder for produktet. Omkostninger til forsendelse og installation kan forekomme. Kontakt din nærmeste forhandler for nøjagtige prisoplysninger.

Garantier

Et garanteret trygt køb!

Vi står for service, garantier, lager og reservedele samt uddannelse af forhandlere. Vi garanterer, at vores produkter holder, hvad de lover. Gullberg & Jansson – Et garanteret trygt køb!

Service & Support

Vi er altid med dig

Vores organisation tilbyder en høj grad af service og viden, og vi har en særlig værdsat supportorganisation, samt omfattende service partnernetværk på udvalgte markeder.

Inspiration