Vannpleie


Vannpleie

Magnapool®

MagnapoolSystemet fra Zodiac er ett velprøvd og patenterat, magnesiumbasert vannrensesystem.

Saltklorinatorer

Saltklorinatoren reduserer innholdet av illeluktende, bundet klor (kloraminer), noe som gir et behaglig og klart bassengvann med mindre irritasjon på hud og øyne, sammenlignet med tradisjonell klorbehandling.

Automatisk pH- og klorstyring

pH Expert fra franske Zodiac måler og korrigerer automatisk via riktig dosering pH-verdien i bassengvannet, for å få den ideelle pH-verdien på mellom
7,0 – 7,6.

Chlor Expert fra franske Zodiac måler og korrigerer via riktig dosering automatisk
klorinnholdet i bassengvannet.

UV-rensing

En UV-renser rengjør bassengvannet på en effektiv og miljøvennlig måte. OBS! En UV-renser skal brukes som et supplement til kjemisk rensing!

Cirkulationspumpar och filter

Bassengts renseanlegg består av en sirkulasjonspumpe og et filter med filtermedium. Renseanlegget er helt avgjørende for kvaliteten på bassengvannet og kan fjerne omtrent 80-90% av eventuelle urenheter i bassengvannet.