Vannpleie

Vannpleie

Magnapool®

MagnapoolSystemet fra Zodiac er ett velprøvd og patenterat, magnesiumbasert vannrensesystem.

Saltklorinatorer

Saltklorinatoren reduserer innholdet av illeluktende, bundet klor (kloraminer), noe som gir et behaglig og klart bassengvann med mindre irritasjon på hud og øyne, sammenlignet med tradisjonell klorbehandling.

Automatisk pH- og klorstyring

pH Expert fra franske Zodiac måler og korrigerer automatisk via riktig dosering pH-verdien i bassengvannet, for å få den ideelle pH-verdien på mellom
7,0 – 7,6.

Chlor Expert fra franske Zodiac måler og korrigerer via riktig dosering automatisk
klorinnholdet i bassengvannet.

UV-rensing

En UV-renser rengjør bassengvannet på en effektiv og miljøvennlig måte. OBS! En UV-renser skal brukes som et supplement til kjemisk rensing!

Cirkulationspumpar och filter

Bassengts renseanlegg består av en sirkulasjonspumpe og et filter med filtermedium. Renseanlegget er helt avgjørende for kvaliteten på bassengvannet og kan fjerne omtrent 80-90% av eventuelle urenheter i bassengvannet.

Finn din forhandler!

Gullberg og Janssons produkter kan kjøpes via et bredt nettverk av forhandlere i Norden. Våre priser gjelder for produktet. Kostnader for frakt og installasjon kan påløpe. Kontakt din nærmeste forhandler for nøyaktig prisinformasjon.

Garantier

Et garanteret trygt kjøp!

Vi står for service, garantier, lager og reservedeler, samt utdanning av forhandlere. Vi garanterer at våre produkter holder hva de lover. Gullberg & Jansson – Et garantert trygt kjøp!

Service & Support

Vi er alltid med deg

Vår organisasjon har en høy grad av service og kunnskap, og vi har et spesielt verdsatt supportorganisasjon, samt omfattende servicepartner nettverk i utvalgte markeder.

Inspiration