Tilbehør

Med forlengelsesskinner som er et anbefalt tilbehør, kan du skyve bassengtaket forbi hele bassenget.

FAQ Bassengtak

Generelt

HVORFOR SKAL JEG KJØPE ET BASSENGTAK?

Et bassengtak forlenger badesesongen og reduserer energiforbruket, i og med at bassenget får en ekstra oppvarmingskilde. En solrik dag kan temperaturen høyes med hele 6-8 grader! Når været ikke er gunstig, kan du bade under tak og når solen siden titter fram igjen, kan hele taket skyves bort og du kan bade under åpen himmel. Et bassengtak beskytter bassenget mot løv, smuss og sur nedbør. Du kan derfor også redusere bruken av kjemikalier. Et bassengtak hindrer at vannet dunster bort og taket kan også benyttes som vintertildekking. Taket oppfyller også lovbestemt krav til barnesikkerhet.

HVORFOR SKAL JEG KJØPE ET BASSENGTAK FRA GULLBERG & JANSSON?

Et bassengtak fra Gullberg & Jansson har lang levetid takket være robuste konstruksjoner, forsterkede aluminiumprofiler og paneler med UV-beskyttelse på begge sider. Samtlige modeller har avrundede og behagelige linjer og vi har vært nøye med detaljene. Vi har strebet etter å skjule nagler og rustfrie skruer. Og vi har robuste løsninger for utsatte funksjoner som lås, hengsler og hjul. Alle bassengtak fra Gullberg & Jansson er barnesikre, kan raskt låses opp med nøkkel og oppfyller lovbestemt krav til barnesikkerhet. Samtlige bassengtak fra Gullberg & Jansson er sertifiserte og godkjente ifølge fransk sikkerhets- og kvalitetsstandard (NF P 90 309) og omfattes av tre års materialgaranti. Vi har Nordens største utvalg av prisgunstige og veldesignede bassengtak av høy kvalitet. Vi kan tilby både et standardsortiment med bassengtak som blir levert som et byggesett, samt et spesialsortiment med målbestilte bassengtak, som blir levert i ferdigmonterte moduler for enkel installasjon.

HVOR BLIR BASSENGTAKENE PRODUSERT?

Bassengtakene våre blir produsert i Ungarn, av en av Europas ledende produsenter.

Før du kjøper

HVILKEN MODELL SKAL JEG VELGE?

Vi har et standardsortiment som blir levert som et byggesett, i tillegg til et spesialsortiment, som blir levert i ferdigmonterte seksjoner klar til installasjon. Har bassenget en romersk trapp eller en stige som stikker opp? Avhengig av utformingen på bassenget og dine ønsker, er enkelte modeller bedre egnet enn andre. Begynn gjerne med å besøke vår hjemmeside, www.gullbergjansson.no for å se inspirasjonsbilder eller laste ned katalogen vår, der du finner alle modellene våre. Deretter kontakter du forhandleren din for å få råd og tips

ER DET MULIG Å TILPASSE MÅL PÅ BASSENGTAK ETTER ØNSKE?

Alle modellene i vårt spesialsortiment kan bestilles og utføres etter ønske. Vårt standardsortiment som blir levert som et byggesett, kan ikke bli levert i andre mål enn de standardmål som er angitt.

HVORDAN FINNER JEG NÆRMESTE FORHANDLER?

Kontakt oss på info@gullbergjansson.se eller via telefon +46 42 311 15 00, så hjelper vi deg med å finne nærmeste forhandler.

KAN JEG KJØPE ET FERDIGMONTERT BASSENGTAK?

Alle modeller i vårt spesialsortiment blir levert i ferdigmonterte moduler klare for installasjon. I tillegg til vårt standardsortiment, levert som et byggesett, kan du velge å kjøpe ferdige seksjoner for enkel oppsetting.

HVA ER FORSKJELLEN MELLOM KANALPLAST OG KLARPLAST?

Kanalplasten gir en naturlig beskyttelse mot innsyn, for den som ønsker å bade ugenert under bassengtaket. Kanalplasten er lettere og består av kanaler med et mellomrom av luft, som gir bedre isolasjon enn klarplast. Eventuelle riper synes ikke like tydelig og prisen er lavere enn prisen for klarplast.

Tenk på at det kan oppstå tilvekst av alger inne i kanalene i et bassengtak som har kanalplast og at det ikke er mulig å få bort algene når de vel har fått feste. Algetilveksten forårsaker misfarginger på kanalplasten og er som oftest mest synlig nederst i kanalene, men kan også forekomme lengre oppe. Algetilvekst oppstår lett når det dannes kondens i kanalene. Mest algetilvekst kan kanalplasten få dersom et svømmebasseng med bassengtak er plassert i skyggen, eller i nærheten av vegetasjon som gress, busker, trær osv. Bassengtakets funksjon og holdbarhet påvirkes ikke av eventuell algetilvekst inne i kanalene.

For å redusere faren for tilvekst av alger, kan du passe på å holde området rundt bassengtaket fritt for vegetasjon. Dersom du som kunde absolutt ikke vil ha algetilvekst inne i kanalplasten, anbefaler vi et bassengtak med klarplast, som er helt uten kanaler. Misfarging på kanalplasten på grunn av alger eller annen ytre miljøpåvirkning omfattes ikke av den 3-årige materialgarantien. 

Bassengtak med kanalplast fra Gullberg & Jansson er mellom seks og ti mm tykke. 

Et bassengtak i klarplast er en eksklusiv løsning for deg som ønsker å svømme under tak og likevel kunne se fritt ut. Ved store temperaturforskjeller dannes det lett kondens på tak og vegger, noe som kan begrense sikten. Bassengtak med klarplast gir fritt innslipp av lys og øker effekten av en eventuell bassengbelysning. Bassengtak med klarplast fra Gullberg & Jansson er mellom tre og fire mm tykke. 

MÅ JEG SØKE OM BYGGETILLATELSE FOR ET BASSENGTAK?

Kravene kan variere fra sted til sted. Vi ber deg derfor ta kontakt med kommunen der du bor og spørre hvilke krav som gjelder der bassengtaket skal installeres.

Garanti & Service

HVILKEN GARANTI GJELDER FOR BASSENGTAK FRA DERE?

Samtlige bassengtak omfattes av 3 års materialgaranti. Skader som oppstår på grunn av forsømmelse eller uforsiktig håndtering omfattes ikke av garantien. Overbelastning forårsaket av snø eller is omfattes ikke av garantien.

JEG HAR BEHOV FOR SERVICE OG SUPPORT. HVA GJØR JEG?

Som forbruker skal du henvende deg til din forhandler med spørsmålet ditt.

Installation

HVA ER FORSKJELLEN PÅ MONTERING AV STANDARDMODELLENE SOM BLIR LEVERT SOM BYGGESETT OG MODELLENE I SPESIALSORTIMENTET?

Bassengtak fra vårt standardsortiment blir levert som byggesett og monteres av deg der du ønsker bassengtaket. Monteringsmomenter er de samme, uansett om du kjøper et bassengtak fra vårt standard- eller spesialsortiment.

Monteringstiden mellom standardmodellene og spesialsortimentet varierer. Standardmodellene, som blir levert som byggesett, betyr at en selv monterer alle deler av takseksjonene. For bassengtakene fra vårt spesialsortiment kommer delene ferdigmonterte.

En bør regne med at det tar cirka to timer å montere én takseksjon. Jo lenger bassengtaket er, desto lengre tid tar det.

HVILKE VERKTØY ER NØDVENDIGE? ER DET NØDVENDIG MED SPESIALVERKTØY?

Du klarer seg som oftest med de verktøyene du har hjemme, f.eks. bor-/skrumaskin, skrutrekker, osv. Bassengtakene i vårt standardsortiment settes sammen med popnagler. Ved montering av glasseksjonene og deres lister benyttes vanlig vinduspussemiddel, for å føre listene lettvint på plass. Popnagletang, bits og vinduspussemiddel til listene følger med. Det er viktig å fjerne alt beskyttende plast fra seksjonene så snart de er installert, da beskyttelseplasten i direkte sollys kan fastne på kanal- og klarplasten. Gå gjerne inn på vår hjemmeside og se i installasjonsmanualen til den modell du er interessert i. På hjemmesiden vår, www.gullbergjansson.no, er det også en video som viser hvordan et av bassengtakene blir montert.

OMTRENT HVOR LANG TID TAR EN INSTALLASJON?

Tiden det tar å installere er selvsagt avhengig av hvor stort bassengtak du har kjøpt. For de mindre modellene i vårt standardsortiment bør en regne med én arbeidsdag for to personer. Følg monteringsanvisningen nøye, for å få mange års bekymringsfri glede. Det gjelder å være meget nøyaktig med målene og at taket står plant ved montering. OBS! Målene mellom skinnene må være ±1 mm for at installasjonen skal blir riktig og for at bassengtaket skal bli omfattet av garantien. Kontroller både målene mellom skinnene og diagonalmålet.

HVOR MANGE PERSONER KREVES TIL EN INSTALLASJON?

Det er anbefalt at man er to eller tre personer både til montering og installasjon. Det kan være bra å ha ytterligere en person, som kan hjelpe til med å løfte seksjonene på plass når en installerer et bassengtak som er over en viss bredde.

Vedlikehold

HVA KREVES AV VEDLIKEHOLD?

Det kreves minimalt vedlikehold under sommersesongen. Hold skinnene frie for steiner, løv, grus og annet, som kan hindre hjulene på takseksjonene i å rulle fritt over skinnene. Dersom du ønsker å rengjøre bassengtet, er det viktig at du først spyler av det med rikelig med vann, for å få bort gjenstander som kan ripe bassengtaket. Ikke bruk høytrykksvask! Vær nøye med å bruke bare myke rengjøringsartikler. Ved bruk av børster og svamper er det fare for at disse lager riper i taket. Bruk i stedet en myk klut av mikrofiber, for å minimere dannelse av riper. Husk at riper ikke omfattes av garantien!

HVORDAN FORBEREDER JEG BASSENGTAKET I FORKANT AV VINTEREN?

Et bassengtak fra Gullberg & Jansson kan benyttes som vintertildekking. I forkant av vinteren må taketsikres og låses akkurat som når det er stengt til vanlig og ingen er innenfor bassengtaket. 
OBS! I løpet av vintersesongen skal man alltid passe på at det ikke samler seg snø på bassengtaket, da dette kan forårsake skader. Alle våre modeller tåler minst 45 kg vekt per kvadratmeter (ifølge fransk sikkerhets- og kvalitetsstandard NF P 90 309), med unntak av Alva, som tåler opp til 35 kg vekt per kvadratmeter. Husk at et lag bløt snø veier mer enn du tror. Vær forsiktig når du fjerner snøen, slik at bassengtaket ikke får riper. En nal kan være et bra alternativ for å minimere risiko for riper og skader på taket.

ER BASSENGTAK FRA DERE VINDSIKREDE?

Bassengtak fra Gullberg & Jansson er permanent vindsikrede opp til 27 m/sek ved riktig montering.

HVOR LANG ER LEVETIDEN PÅ ET BASSENGTAK FRA STANDARDSORTIMENTET?

Et bassengtak består i prinsipp av tre deler. Aluminiumprofiler, paneler og monteringsdetaljer (inkl. bevegelige deler). Konstruksjonen med aluminiumprofilene er dimensjonerte for å klare en belastning på minst 45 kg/m2. Med riktig skjøtsel i form av snøfjerning er forventet levetid langt over 20 år og med mindre påkjenning forlenger man levetiden ytterligere. Panelene har UV-beskyttelse på begge sider og har derfor en levetid på opp til 20 år. Disse kan byttes ut ved behov ved en renovering av taket. Bevegelige deler som lås, hengsler og hjul med kulelager kan det være nødvendig å bytte oftere på grunn av normal slitasje.

Logistikk & frakt

JEG SKAL BESTILLE ET BASSENGTAK FRA STANDARDSORTIMENTET. HVORDAN FUNGERER LOGISTIKKEN UT TIL MEG SOM SLUTTKUNDE?

Vi tilbyr forskjellige alternativer for levering av bassengtak fra vårt standardsortiment. Bassengtaket kan bli levert med lastebil til kunder som har egen truck eller laster. Det er anbefalt at man er tre til fem personer både til montering og installasjon. Det kan også bli levert med lastebil inklusive 30 minutters lossing, der du har tid til å åpne emballasjen og ta ut alt del for del. Du kan også velge å få levert hele byggesettet med kranbil mot et ekstra tillegg.

JEG SKAL BESTILLE ET SPESIALTILPASSET BASSENGTAK. HVORDAN FUNGERER LOGISTIKKEN UT TIL MEG SOM SLUTTKUNDE?

Bassengtak fra vårt spesialsortiment blir levert i ferdigbygde seksjoner med kranbil. Det er anbefalt at man er tre til fem personer både til montering og installasjon.

HVA KOSTER FRAKTEN TIL MEG SOM SLUTTKUNDE?

Det er avhengig av hvor i landet du bor. Ta kontakt med din forhandler for pris.

Finn din forhandler!

Gullberg og Janssons produkter kan kjøpes via et bredt nettverk av forhandlere i Norden. Våre priser gjelder for produktet. Kostnader for frakt og installasjon kan påløpe. Kontakt din nærmeste forhandler for nøyaktig prisinformasjon.

Garantier

ET GARANTERT TRYGT KJØP!

Vi står for service, garantier, lager og reservedeler, samt utdanning av forhandlere. Vi garanterer at våre produkter holder hva de lover. Gullberg & Jansson – Et garantert trygt kjøp!

Service & Support

Vi er alltid med deg

Vår organisasjon har en høy grad av service og kunnskap, og vi har et spesielt verdsatt supportorganisasjon, samt omfattende servicepartner nettverk i utvalgte markeder.

Inspiration