FORDELER VED KLARPLAST

Bassengtak i klarplast er en eksklusiv løsning for deg som vil svømme under bassengtaket og likevel kunne se fritt ut*. Bassengtak i klarplast gir deg fritt innslipp av lys og øker effekten av en eventuell bassengbelysning. Det smelter også vakkert inn i omgivelsene. Isoleringsevnen måles med den såkalte U-verdien, som betegner koeffisienten for transmisjonstapene. En lavere U-verdi (W/m2K dvs. watt per kvadratmeter og grad) indikerer bedre isolering. U-verdiene nedenfor angir verdiene for klarplast i PC, polykarbonat.

PANELVALG U-VERDI

3 mm klarplast 6,0 W/m²K
4 mm klarplast 5,1 W/m²K

FORDELER VED KANALPLAST

Kanalplast gir en naturlig beskyttelse mot innsyn for den som vil bade under bassengtaket. Eventuelle riper er ikke like synlige og innkjøpsprisen er lavere enn for klarplast. Kanalplast er lettere og har kanaler med luftmellomrom, som gir den noe bedre isoleringsevne enn klarplast, se U-verdiene nedenfor.På et bassengtak utstyrt med kanalplast kan det med tiden oppstå algevekst inne i kanalene, oftest nederst. På et bassengtak utstyrt med klarplast derimot, kan det ikke oppstå algevekst, da klarplasten ikke har noen kanaler. Eventuell misfarging på kanalplasten på grunn av alger, omfattes ikke
av materialgarantien. Les gjerne mer under FAQ på vår hjemmeside www.gullbergjansson.no, om hvordan algevekst i kanalene kan motvirkes. Isoleringsevnen måles med den såkalte U-verdien, som betegner koeffisienten for transmisjonstapene. En lavere U-verdi (W/m2K dvs. watt per kvadratmeter og grad) indikerer bedre isolering. U-verdiene nedenfor angir verdiene for kanalplast i PC, polykarbonat.

PANELVALG U-VERDI

6 mm kanalplast 3,6 W/m²K
8 mm kanalplast: 3,3 W/m²K
10 mm kanalplast 3,0 W/m²K