Informasjon til brukeren

Informasjon til brukeren

PRISER

Prisene er veiledende utsalgspriser inklusive mva. og prisene kan bli forandret løpende. Prisene gjelder for produktet. Kostnad for frakt og installasjon kan tilkomme. Ta kontakt med nærmeste forhandler for nøyaktig opplysning om priser.

BESTILLING

Bestilling foretas hos en av Gullberg & Janssons godkjente forhandlere.

REKLAMASJONER

Eventuell reklamasjon skal alltid gjøres til forhandleren der produktet er kjøpt.

GARANTI

Gullberg & Janssons bassengvarmepumper i Q-serien, X-serien og S-serien omfattes av tre års fullservicegaranti og sju års materialgaranti på kompressoren. Gullberg & Janssons bassengvarmepumper i P-serien og V-serien til offentlige bad omfattes av to års materialgaranti og tre års materialgaranti på kompressoren.
Gullberg & Janssons øvrige produkter omfattes av en materialgaranti med en spesifisert garantitid, som gjelder fra produktets leveringsdato fra Gullberg & Janssons lager. Spesifisert garantitid for hvert produkt står her. Gullberg & Janssons material- eller fullservicegaranti gjelder ikke skader som har oppstått på grunn av uaktsomt bruk, feilaktig installasjon eller tilsvarende omstendigheter. Material- eller fullservicegaranti gjelder material- eller funksjonsfeil som oppstår i løpet av garantitiden. Gullberg & Jansson erstatter reklamert reservedel uten kostnad. Gullberg & Jansson erstatter ikke kostnader vedrørende utført arbeid i forbindelse med en materialgarantisak. Gullberg & Jansson erstatter imidlertid de kostnader, som Gullberg & Jansson på forhånd selv har spesifisert, i forbindelse med en fullservicegarantisak. Eventuell reklamasjon skal alltid gjøres til forhandleren der produktet er kjøpt.

LEVERING

Ved levering av bassengtak i boks påligger det kjøperen ved ankomst selv å laste av produktet fra lastebilen ved å åpne transportboksen og løfte av samtlige varedetaljer hver for seg. Lastebilsjåføren kan av forsikringsmessige årsaker ikke delta ved avlastning. Bassengtak er ømfintlige produkter og må alltid håndteres varsomt. Ved levering av
bar cover, lamelltrekk eller liner påligger det kjøperen ved ankomst å selv laste av produktet fra lastebilen.

 

BESIGTIGELSE VED LEVERING

Ved levering må godset besiktiges utvendig for synlige skader på emballasje eller gods. Likeledes skal leveransens omfang kontrolleres, slik at ingen ting mangler og at leveransen overensstemmer med bestillingen. Den som kvitterer og tar imot godset har ansvaret for å anmerke om noe mangler eller om leveransen er feil, dersom det finnes transportskader, andre synlige skader eller emballasjeskader. En slik anmerkning må foretas på fraktseddelens kvitteringsdel. Oppdages en transportskade på godset eller en feil i leveransens omfang skal godset likevel tas imot, men en anmerkning om skaden/feilen skal da foretas på fraktseddelens kvitteringsdel. Vi oppfordrer forhandleren til å ta bilder av eventuell skade og sende disse bildene med e-post til Gullberg & Jansson, sammen med utfylt reklamasjonsblankett i forbindelse med anmeldelsen. Eventuelle reklamasjoner skal alltid foretas av forhandleren.

 

Finn din forhandler!

Gullberg og Janssons produkter kan kjøpes via et bredt nettverk av forhandlere i Norden. Våre priser gjelder for produktet. Kostnader for frakt og installasjon kan påløpe. Kontakt din nærmeste forhandler for nøyaktig prisinformasjon.

Inspiration