Sandfilter

Boreal Sandfilter

Zodiacs veldesignede sandfiltre, Boreal, er produsert av glassfiberforsterket polyester, for økt motstandsdyktighet mot mekanisk slitasje, økt driftssikkerhet og lang forventet levetid. Flerveisventilen er sidemontert og fører til optimal filtrering.
Boreal sandfilter fylles vanligvis med sand, men vi anbefaler alltid glassubstansen Crystal Clear, som gir renere og klarere vann over lengre tid.
Boreal sandfilter har 3 års materialgaranti og selve tanken har 5 års materialgaranti.

Vi anbefaler at det totale bassengvannvolumet rengjøres minst 4 ganger per døgn, for å oppnå optimal vannrensing.