Saltklorinatorer

Saltklorinatorer

Ei² Expert
TRi Expert

Zodiac tilbyr to forskjellige modeller miljøsmarte saltklorinatorer, Ei² Expert og TRi Expert, med 2 hhv. 3 års materialgaranti. Å lage eget klor med en saltklorinator er populært, da dette forenkler vedlikehold av bassenget.

Saltklorinatoren Ei² Expert fås i tre størrelser og kan kombineres med pH Expert, for automatisk pH-styring. Saltklorinatoren TRi Expert fås i tre størrelser og kan kombineres med pH Link, for automatisk pH-styring, eller Dual Link, for automatisk pH- og klorstyring. POD-settet som følger med er lett å installere.

Saltklorinatoren reduserer innholdet av illeluktende, bundet klor (også kalt kloraminer), noe som gir et behagelig og klart bassengvann med mindre irritasjon på hud og øyne, sammenlignet med tradisjonell klorbehandling.

Våre saltklorinatorer trenger bare 0,4 % saltinnhold i bassengvannet, det samme som brakkvann. Saltet brukes og gjenvinnes kontinuerlig i prosessen. Nytt salt trenger bare å bli tilsatt, dersom bassengvannet blir tappet ut. Det trengs 4 kg salt per m³ vann for å oppnå 4 g/l (4000 ppm) konsentrasjon. Til et basseng på 4 x 8 m (ca. 45 m³) trengs det altså 180 kg salt.

Saltklorinatoren er lett å installere og bruke både i nye og eksisterende bassenger. Med funksjonen «boost» kan klorproduksjonen økes raskt ved behov og med funksjonen «low» kan klorproduksjonen raskt reduseres, når bassenget ikke er i bruk. Det finnes også en integrert gjennomstrømningsvakt, som stopper klorproduksjonen ved for lav gjennomstrømning.

OBS! Bruk ikke en saltklorinator dersom det er rustfrie bassengdetaljer eller pumper av bronse, bruk bare detaljer av plast eller titan. Husk også på å kontrollere pH-verdien og klorinnholdet i bassengvannet med jevne mellomrom.

Ønskes en saltklorinator med automatisk pH- og klorstyring anbefales TRi Expert med Dual Link.

Produktblad med vejl. pris