Automatisk pH-verdi- og klorstyring

Automatisk pH-verdi- og klorstyring

pH Expert
Chlor Expert
POD-kit
 

pH Expert fra franske Zodiac måler og korrigerer automatisk via riktig dosering pH-verdien i bassengvannet, for å få den ideelle pH-verdien på mellom 7,0-7,6.

Chlor Expert fra franske Zodiac måler og korrigerer via riktig dosering automatisk klorinnholdet i bassengvannet. Chlor Expert må alltid brukes sammen med pH Expert, som kan garantere en ideell pH-verdi. På denne måten kan det automatisk skapes styring av pH- og klorinnholdet, for å opprettholde rent og klart bassengvann og forenkle vedlikehold av bassenget.

Kompletter pH Expert og Chlor Expert med POD-settet for enda enklere installasjon.