Ducere pH- og klordosering

Ducere pH- og klordosering

23900kr

Kategorier: ,

PH
Det er av flere grunner avgjørende å ha riktig pH-verdi i bassengvannet. Det påvirker direkte både badeopplevelsen og bassengkonstruksjonen. Her er noen viktige aspekter for hvorfor det er så viktig å opprettholde det riktige pH-nivået i et basseng:

Øyne og hud - En riktig pH-verdi minsker faren for øye- og hudirritasjoner
Kloreffektivitet – Klor, som ofte brukes til å desinfisere bassengvann, er mest effektivt ved optimale pH-nivåer.
Alkalinitet og klarhet  – pH-verdien påvirker også bassengvannets alkalinitet, som i sin tur påvirker vannets klarhet. Riktig pH-verdi bidrar til å holde vannet krystallklart.
Korrosjon - For høy eller lav pH-verdi kan føre til korrosjon på metallkomponenter i bassenget eller på utstyr.

KLOR
Ved å bruke riktig klormengde i bassenget skapes et sikkert og hygienisk miljø, slik at du kan nyte av bassenget uten å bekymre deg for helsefarer. Automatiserte systemer forenkler overvåkningen og vedlikeholdet av verdiene for et konstant optimalt bassengmiljø.

Bakteriekontroll - – Klor er et sterkt desinfeksjonsmiddel som effektivt eliminerer bakterier. En korrekt klorverdi motvirker tilveksten av alger i bassengvannet, noe som bidrar til å holde vannet klart.
Stabilt pH - Riktig klorinnhold bidrar til å stabilisere pH-verdien i bassengvannet. Det er avgjørende for å sikre at andre kjemiske parametere holder seg innenfor det ønskede intervallet.

Ved å ha riktig mengde klor i bassenget skapes det et hygienisk miljø, slik at du kan nyte av bassenget uten å bekymre deg for helsefarer. Vårt Ducere pH/klor letter overvåkning og vedlikehold av pH- og klorverdi for en konstant korrekt verdi.