Saltklorinatorer

Viser alle 7 resultater

Vannpleie

Ei² Expert 10

12290kr

Vannpleie

Ei² Expert 18

15190kr

Vannpleie

Ei² Expert 25

17990kr

Vannpleie

eXO iQ 10

17090kr

Vannpleie

eXO iQ 18

18990kr

Vannpleie

eXO iQ 22

21890kr

Vannpleie

Dual Link

9590kr

SALTKLORINATORER

Gullberg & Jansson tilbyr to forskjellige modeller miljøsmarte saltklorinatorer, Ei² Expert og eXO iQ. Å lage eget klor med en saltklorinator er populært, da dette forenkler vedlikehold av bassenget og reduserer driftskostnadene.

Våre saltklorinatorer er lette å installere og å bruke. Med funksjonen «boost» kan klorproduksjonen økes raskt ved behov og med funksjonen «low» kan klorproduksjonen raskt reduseres, når bassenget ikke er i bruk. Det finnes også en integrert gjennomstrømningsvakt, som stopper klorproduksjonen ved for lav gjennomstrømning.

Saltklorinatoren reduserer innholdet av illeluktende, bundet klor (også kalt kloraminer), noe som gir et behagelig og klart bassengvann med mindre irritasjon på hud og øyne, sammenlignet med tradisjonell klorbehandling.

Våre saltklorinatorer trenger kun 0,4 % saltinnhold i bassengvannet, det samme som brakkvann. Saltet brukes og gjenvinnes kontinuerlig i prosessen. Nytt salt
trenger bare å bli tilsatt, dersom bassengvannet blir tappet ut. Det trengs 4 kg salt per m³ vann for å oppnå 4 g/l (4000 ppm) konsentrasjon.

Ønskes en saltklorinator med automatisk pH- og klorstyring anbefales eXO iQ med Dual Link.

NB! Bruk ikke en saltklorinator dersom det er rustfrie bassengdetaljer eller pumper av bronse, bruk bare detaljer av plast eller titan.

Husk også på å kontrollere pH-verdien og klorinnholdet i bassengvannet med jevne
mellomrom.

EI² EXPERT

Saltklorinatoren Ei² Expert fås i tre størrelser og kan kombineres med pH Expert,
for automatisk pH-styring. Ei² Expert har to års materialgaranti.

EXO IQ

Saltklorinatoren eXO iQ fås i tre størrelser og styres enkelt via din smarttelefon
med sin innebygde WiFi modul. Med gratisappen iAquaLink og pH Link/Dual
Link styrer du enkelt ph- og klorproduksjon. eXO iQ har tre års materialgaranti på
produktet og ett års materialgaranti på sensorene.

PH LINK OG DUAL LINK

pH Link – kombiner med eXO iQ for automatisk pH-styring.

Dual Link – kombiner med eXO iQ for automatisk pH-og klorstyring.