Prisbrytepunkter for Leia og Alva

Prisbrytepunkter for Leia og Alva

Akkurat nå er det mange av våre partnere som bestiller våre storselgende, lave bassengtakmodeller, Leia og Alva. Leia og Alva varierer i pris avhengig av lengde på bassengtaket. Det finnes altså enkelte «prisbrytepunkter», som er bra å vite når det skal settes opp et tilbud i bassengtakkonfiguratoren.  

Et prisbrytepunkt betyr en spesifikk, maksimal lengde på bassengtaket, der prisen øker fra en lengde til en annen. Prisbrytepunkter for Leia og Alva ligger ved maksimal lengde på 6,24 m <6,30 m <7,65 m <8,31 m <8,39 m <10,19 m <10,37 m <10,47 m <12,72 m.   

Eksempel 1: Et Leia tak med maksimal lengde på 8,31 m er vesentlig billigere enn et Leia tak som er 8,32 m langt.

Eksempel 2: Et Alva tak med maksimal lengde på 8,39 m er vesentlig billigere enn et Alva tak som er 8,40 m langt og dermed har passert prisbrytepunktet.

Anledningen til at det finnes forskjellige prisbrytepunkter på ulike maksimallengder er at antall profiler og/eller seksjoner øker ved disse brytepunktene og at bassengtaket derved får en annen utforming og økt produksjonskostnad.