PRISBRYTEPUNKTER FOR LEIA OG ALVA

Akkurat nå er det mange av våre partnere som bestiller våre storselgende, lave bassengtakmodeller, Leia og Alva. Leia og Alva varierer i pris avhengig av lengde på bassengtaket. Det finnes altså enkelte «prisbrytepunkter», som er bra å vite når det skal settes opp et tilbud i bassengtakkonfiguratoren.  

Et prisbrytepunkt betyr en spesifikk, maksimal lengde på bassengtaket, der prisen øker fra en lengde til en annen. Prisbrytepunkter for Leia og Alva ligger ved maksimal lengde på 6,24 m <6,30 m <7,65 m <8,31 m <8,39 m <10,19 m <10,37 m <10,47 m <12,72 m.   

Eksempel 1: Et Leia tak med maksimal lengde på 8,31 m er vesentlig billigere enn et Leia tak som er 8,32 m langt.

Eksempel 2: Et Alva tak med maksimal lengde på 8,39 m er vesentlig billigere enn et Alva tak som er 8,40 m langt og dermed har passert prisbrytepunktet.

Anledningen til at det finnes forskjellige prisbrytepunkter på ulike maksimallengder er at antall profiler og/eller seksjoner øker ved disse brytepunktene og at bassengtaket derved får en annen utforming og økt produksjonskostnad.