GAÉTAN BOYER

Styrelseordförande sedan 2018. Affärsområdeschef sedan 2016 (född 1982)
Innehav: 1 829 792 aktier (Evarist AB, närstående familj och eget innehav)

Gaétan är Sales Manager i Gullberg & Jansson och VD i Stads & Parkprodukter. Gaétan Boyer har grundat Poolvärlden och Stads & Parkprodukter, två bolag som förvärvades av Gullberg & Jansson under 2016. Gaétan har en civilingenjörsexamen.

PETER RAGNARSSON

Styrelseledamot sedan 2010 (född 1963)
LMK Ventures AB:s innehav: 1 533 628 aktier.

Peter är ledamot och VD för LMK Ventures AB sedan 2009. Han var även tidigare VD för Axis AB (publ) som bland annat är världsledande på nätverkskameror. Peter har en civilekonomexamen.

SUSANNA HILLESKOG

Styrelseledamot sedan 2015 (född 1963)
Innehav: 0 aktier

Susanna har haft ledande befattningar inom Akzo Nobel och Trelleborg-koncernen. Susanna är VD för Trelleborg Wheel Systems Nordic AB och styrelseledamot i BIM Kemi AB, GARO AB (publ) samt Lammhults Design Group AB (publ). Susanna har en civilekonomexamen.

                                   LOTTIE SVEDENSTEDT

Styrelseledamot sedan 2015 (född 1957)
Innehav: 3200 aktier

Lottie Svedenstedt har haft ledande befattningar inom H&M AB och IKEA AB. Lottie är styrelseledamot i bland andra Byggmax Group AB, Helsingbogs IF (HIF), ITAB Shop Concept AB (publ) och Swedavia AB.

Ledning

                                   PETER BÄCK

Verkställande direktör sedan 2018, tidigare Försäljningschef på bolaget sedan 2016 (född 1964)
Innehav: 118 200 aktier

Peter Bäck har tidigare bland annat varit VD i CS Byggteknik AB.

                                   GAÉTAN BOYER

Affärsområdeschef sedan 2016 (född 1982)
Innehav: 1 855 092 aktier (Evarist AB, närstående familj och eget innehav)

Gaétan Boyer är grundare och VD i Poolvärlden AB (namnändrat till Gullberg & Jansson of Sweden AB)  och Stads&Parkprodukter i Stockholm AB, som är helägda dotterbolag i Gullberg & Jansson-koncernen. Gaétan har en civilingenjörsexamen.

GUNILLA MÅNSSON

Tillförordnad CFO sedan november 2017 (född 1967) Innehav: 0 aktier

Gunilla Månsson är civilekonom och har en gedigen arbetslivserfarenhet som ekonomichef och är sedan 2015 partner på Navet AB. Navet är en affärskonsultfirma som verkar inom områdena corporate finance, ekonomistyrning och affärssystem med kontor i Helsingborg och Malmö. Gullberg & Jansson valde att i november 2017 att outsourca CFO-funktionen och utse Gunilla Månsson till tillförordnad CFO.