Vi gir aksjonærer, analytikere og investorer rask, riktig og relevant finansiell informasjon om Gullberg & Jansson AB (børsnotert).

Kontakt gjerne Peter Bäck, administrerende direktør og ansvarlig for investorrelasjoner peter.back@gullbergjansson.se eller +46 706 46 46 63 dersom du har noen spørsmål eller synspunkter.