Dersom det oppstår et problem med bassengvarmepumpen, kan det brukes et feilsøkingsskjema, for å gjøre feilsøkingen enklere.

Når du foretar en feilsøking, gå da alltid ut fra dokumentet som viser startsekvensen for den bassengvarmepumpemodell du vil feilsøke, for deretter ved behov, å gå videre til neste relevante dokument for respektive feilindikasjon.

Dokumentet som viser utskifting av deler gir deg en trinn-for-trinn beskrivelse for utskifting av respektive del. 

For å laste ned feilsøkningsskjema for ulike bassengvarmepumpemodeller må du gå til vår svenske hjemmeside der alle underlag finnes (underlagene er kun på svensk).