Felsökning

FEILSØKING

Dersom det oppstår et problem med bassengvarmepumpen, kan det brukes et feilsøkingsskjema, for å gjøre feilsøkingen enklere.

Når du foretar en feilsøking, gå da alltid ut fra dokumentet som viser startsekvensen for den bassengvarmepumpemodell du vil feilsøke, for deretter ved behov, å gå videre til neste relevante dokument for respektive feilindikasjon.

Dokumentet som viser utskifting av deler gir deg en trinn-for-trinn beskrivelse for utskifting av respektive del. Dokumentet gjelder for GJPACW1(V)-serien, men kan også brukes for andre modeller, da det meste av informasjonen også er relevante for disse.

For å laste ned feilsøkningsskjema for ulike bassengvarmepumpemodeller må du gå til vår svenske hjemmeside der alle underlag finnes (underlagene er kun på svensk).