FAQ

FAQ

Velg ditt produkt

Hvordan fungerer en bassengvarmepumpe?

Med en bassengvarmepumpe mener vi en varmepumpe som utnytter energien i den omgivende luften for å varme opp bassengvannet, dvs. en luft-/vannpumpe for basseng. De bassengvarmepumpene som selges av Gullberg & Jansson brukes således i hovedsak til kun oppvarming, men det går også enkelt an å bruke prosessen slik at det innkommende vannet avkjøles i stedet for å varmes opp.

For å sammenfatte prosessen, el-energi brukes til å oppta varmeenergi fra en plass (den omgivende luften) og deretter flytte den til en annen (til slutt bassengvannet). Bassengvarmepumpen har en vifte som "trekker" den omkringliggende luften gjennom fordamperen. Det flytende kjølemediet som finnes innesluttet i fordamperspiralen absorberer så varmen fra den omgivende luften og går over i gassform. Den varme gassen passerer deretter igjennom kompressoren. I kompressoren øker trykket og påfølgende også temperaturen, samt en svært varm gass dannes for deretter å passere igjennom kondensatoren (varmeveksleren). I kondensatoren overføres varmen fra den varme gassen til det kalde bassengvannet som sirkulerer gjennom den. Det varme vannet føres deretter tilbake til svømmebassenget. Den varme gassen går over til, mens den beveger seg gjennom kondensatoren, flytende form og når på ny inn i fordamperen hvor prosessen begynner på nytt. Bassengvarmepumpen er svært effektiv i de månedene man vanligvis har bassengsesong (mai til september). Virkningsgraden avhenger av omgivende temperatur, samt temperaturen på bassengvannet. Siden bassengsesongen er for de fleste i de varmeste månedene (mai til september), blir forutsetningene for luft-/vannvarmepumpen optimale.

Hvorfor går det så ”tregt” å varme opp et basseng?

Det beror på at det er en enorm mengde energi som lagres i vannet, og den energien kan du ikke generere raskt med en varmepumpe uten at den blir svært kraftfull og dyr. Du må ta med i beregningen at det vil kreves noen dager med daglig drift for å få temperaturen til å stige. Det er veldig individuelt hvor mange grader temperaturen stiger i de ulike bassengene per dag, men 2 til 3 grader er indikatorene vi får fra våre kunder, noe som også stemmer med våre egne målinger. Ønsker du en raskere oppvarming, bør du i det minste satse på en modell større enn hva som vanligvis anbefales.

 

 

Hvorfor er det så vanskelig å varme opp bassenget hvis det er kaldt ute, f.eks. 10 grader?

Det beror på at lekkasjen til luften blir veldig stor, og mangler det attpåtil isolering rundt bassenget, ja da vil marken og grunnvannet kjøle ned bassenget ytterligere. Med andre ord, en varmepumpe har lavere effekt desto kaldere utetemperatur. En tommelfingerregel bruker være at man kan øke bassengtemperaturen med ca. 10 grader samsvarende med den gjennomsnittlige dagstemperaturen.

 

 

Hvor raskt får man varme i bassenget?

Man bruker å regne med 2-3 graders temperaturøkning per dag. Ønsker du en raskere oppvarming, kan du selvfølgelig velge en større modell fra vårt utvalg. Det tar med andre ord et antall dager for å varme opp bassenget til ønsket temperatur, og da anbefaler vi at bassengvarmepumpen kjøres kontinuerlig. Når den ønskede temperaturen er nådd, vil bassengvarmepumpen vanligvis kun kjøre et par timer per dag, alt beroende på været og energitapet.

Hvor mye kan jeg spare med en bassengvarmepumpe?

Det er vanskelig å gi et generelt svar på hva hver enkelt kan tjene på å bruke en bassengvarmepumpe. Det beror på flere individuelle faktorer. Men sammenligner vi med det andre, tradisjonelle alternativet, dvs. elvarmere, så kan kan du forvente å spare ca. 65-80 % av dine oppvarmingskostnader.

 

 

Hva er fordelene med bassengvarmepumpe sammenlignet med solfanger?

Vi får ofte det spørsmålet, selv om vi er en leverandør av bassengvarmepumper. Bassengvarmepumpens popularitet beror på, etter vår mening, at den er et sikkert alternativ. Den fungerer på selv de dagene solen ikke skinner. Man behøver helt enkelt ikke å uroe seg for været. Bassengvarmepumper bedømmes også til å være enklere å installere enn solfangere.

 

 

Kan dine vertikale modeller virkelig stå helt fritt, dvs. uten tak?

Ja, det kan de. Det finnes flere ekstra hull i bunnplaten for at eksempelvis regnvann ikke skal stå igjen i maskinen. Det skader for øvrig ikke om du inspiserer varmepumpen fra tid til annen og rengjør den for, til eksempel, løvblader. Hvis du likevel ønsker overbygg for pumpen, vær nøye med å gi viften godt arbeidsrom.

 

 

Hva bør jeg tenke på før vinterlagringen?

Det viktigste er å drenere pumpen! På modeller som ble solgt før 2007-03 finnes det vanligvis en separat dreneringsplugg som enkelt skrus av, og her foregår dreneringen. På de senere modellene skjer for øvrig dreneringen gjennom at man løsner rørene for inn- og utgående vann, og på denne måten lar vannet renne ut av varmeveksleren. Hvis du er usikker, kontakt alltid forhandleren din! Varmevekslere som er skadet grunnet frost omfattes ikke av garantien. Det kan til og med være en god idé å dekke til varmepumpen om vinteren, for således å beskytte den mot ytre påvirkning. Fra og med 2007-06 ble våre bassengvarmepumper alltid levert med en vinterpresenning, som er et enkelt men skreddersydd dekke som du trer over maskinen.

Hvorfor skal jeg velge å varme opp bassenget mitt med en bassengvarmepumpe?

Hovedårsaken som vi hos Gullberg & Jansson først vil nevne er:

  • Energieffektiv og miljøvennlig oppvarming - du kan regne med 65-80 % besparing sammenlignet med elvarme.
  • Gunstig investeringsmessig - Ofte svært rask retur av investering.
  • Du kan forlenge bassengsesongen betraktelig - 27 grader i bassenget fra mai til september, dersom man følger anbefalingene i produktbladet. Velger du en større modell eller splittmodell, kan sesongen forlenges ytterligere.
  • Bassengvarmepumpen er ikke direkte avhengig av antall soltimer, noe en solfanger er, og som påfølgende sørger for at du får et varmt basseng uavhengig av sommerværet.
  • Rask og enkel installasjon - Tilkobling av vann + el-installasjon. Installasjonen er betraktelig mye enklere sammenlignet med solfangere eller varmevekslere.
  • Enkelt vedlikehold - Drener det før vinteren og dekk det til med presenning. Rengjør noen ganger med vaskesvamp eller lignende. Det behøves egentlig ikke noe mer.

Hvilken modell skal jeg velge?

Det å velge den riktige størrelsen på bassengvarmepumpen er ikke alltid like enkelt, og vår anbefaling er derfor at man alltid bør henvende seg til en våre forhandlere innen bassengbygging, eller direkte til oss (sales@gullbergjansson.se) ved usikkerhet. Vanligvis går man ut fra det ytre arealet, sammenlagt volum, samt den forskjellen man kan forvente seg mellom temperaturen ute og bassengtemperaturen på den tiltenkte plassen. Praktisk sett spiller svært mange andre faktorer også en rolle, som eksempelvis: bassengets vindeksponering, fuktighetsnivåer, nattemperaturer, samt ikke minst bassengisolering og tildekking. Det er viktig å forstå at det finnes store forskjeller mellom ulike bassengkonstruksjoners evne til å holde på varmeenergi. Ut fra vår erfaring er det for øvrig viktigst å dekke til vannoverflaten, siden det er herifra en stor andel av varmeenergien forsvinner. De anbefalinger opplistet i vårt produktark kan brukes som gode måleverdier dersom bassenget ditt er isolert og dekkes til nattestid.  For øvrig anbefaler vi de vertikale modellene, der viften blåser luften vertikalt dersom det ikke finnes noen spesielle ønsker vedrørende plassering og design. Den vertikale modellen demper lyden på grunn av sin form, og har etter vår mening vist seg å være den mest stabile på markedet.

Hva er det som skiller de vertikale fra de horisontale modellene?

Hovedforkjellen er vifteretningen. På våre vertikale modeller sitter viften på oversiden, og således "skytes" utblåsningsluften rett oppover istedet for til siden. Dette medfører att lydnivået oppleves noe lavere dersom du befinner deg på et par meters avstand, ettersom lyden "forsvinner" oppover istedet for at den kommer rett mot deg. En annen forskjell som det vertikale designet medfører, er at du kan plassere den ene siden nære en vegg hvis du har lite plass ute. Når det gjelder inngående komponenter er det ingen forskjeller mellom de vertikale eller horisontale modellene.

Vi anbefaler før øvrig våre kunder å velge den vertikale modellen, ettersom den, fra vår erfaring, er den mest stabile på markedet.

 

 

Hvor lang forventet levetid har Gullberg & Janssons bassengvarmepumper?

Gullberg & Janssons bassengvarmepumper i V-serien, H-serien, R-serien og P-serien anslås å ha en forventet levetid på cirka 15-20 år, basert på den levetid man kan forvente seg av de komponenter som normalt sett ikke må byttes ut, som kompressor, varmeveksler, fordamper, osv. Våre bassengvarmepumper i S-serien, beregnet for innendørs bassenger, brukes året rundt og levetiden anslås i dette tilfelle til cirka 10-15 år. I løpet av levetiden må man imidlertid forvente at det kan være nødvendig å bytte andre deler i varmepumpen som følge av normal slitasje. 
Det er viktig at du ivaretar vedlikeholdet av varmepumpen, for å kunne oppnå så lang levetid som mulig.

Hvordan finner jeg nærmeste forhandler?

Kontakt oss på info@gullbergjansson.se eller via telefon +46 42 311 15 00, så hjelper vi deg med å finne nærmeste forhandler.

Hvilken garanti har du på dine bassengvarmepumper?

Gullberg & Janssons bassengvarmepumper selges med materialgaranti. Materialegarantien er 3 år på våre rustfrie modeller i V-serien, H-serien og S-serien, og kompressorens garanti er 7 år. Materialgarantien er 2 år på R-serien og P-serien, og kompressorgarantien er 3 år.

For installasjoner i kystnære områder med saltvann i luften eller andre  hardt utsatte miljøer kan det rustfrie stålet (som ikke er syrefast) etter  hvert bli angrepet av rust. Dette påvirker ikke varmepumpens funksjon og  er dermed ikke noe som dekkes av varmepumpens garanti.

Hva gjør jeg som sluttkunde ved et eventuelt problem med min bassengvarmepumpe?

Ved et problem kontakter du din forhandler som deretter selv hjelper deg, eller med vår hjelp, til å fikse problemet ditt. Ved feil på utstyret, har du for øvrig god hjelp av det digitale displayet samt den medleverte brukerveiledningen. Det vises alltid en feilkode i displayet ved feil på bassengvarmepumpen, og med denne som utgangspunkt kan feilen deretter ofte rettes på. Informasjon om feilkodens betydning finner du i brukerveiledningen din. Hvis du har spørsmål som forhandleren din ikke kan svare på, er du velkommen til å kontakte oss på: support@gullbergjansson.se.

 

 

Går det an å kombinere bassengvarmepumpe og solfanger?

Selvfølgelig går det an! Det har vi flere kunder som gjør. Det man for øvrig må passe på er å ikke føre alt for varmt vann fra solfangerne direkte inn i varmepumpen, for denne kan da påfølgende skades. Hvis du er usikker på hvordan systemene skal kobles sammen, anbefaler vi at spør din lokale forhandler.

 

 

Hvor skal jeg plassere bassengvarmepumpen min?

Bassengvarmepumpen skal plasseres utomhus og med tilgang til fritt innsug. På våre splittmodeller (for innendørsbasseng) plasseres for øvrig den separate varmeveksleren innomhus. I brukerveiledningene finner du bilder og måleverdier som hjelper deg med å plassere bassengvarmepumpen riktig. Brukervejledninger kan du laste ned her

 

 

Hvordan vet jeg at jeg har fått riktig flyt gjennom bassengvarmepumpen?

Gjennom montering av en bypass-kobling (se brukerveiledning) kan du selv regulere vannflyten. Når du skal starte varmepumpen anbefaler vi at du sakte tilfører vann inntil varmepumpen starter av seg selv (varmepumpene våre er utstyrte med en flytbryter som kan føle hvor stor vannflyten er gjennom pumpen). Vi anbefaler at du før oppstart stiller bypassen slik at ventilen for inngående vann er stengt. De andre ventilene holdes åpne. Alt vann sirkulerer deretter direkte ut i bassenget, uten å gå gjennom varmepumpen. Deretter åpner du sakte ventilen som regulerer den innkommende vannflyten, og åpner opp inntil varmepumpen starter. Når varmepumpen er godt i gang, anbefaler vi at du kikker på parameter A og B i displayet (disse viser inn- og utløpstemperatur) og sikrer at differansen mellom disse er 0-2 grader. Høy vannflyt gir mindre forskjell mellom parameter A og B, noe som medfører at om du f.eks. senker vannflyten litt, vil forskjellen mellom parametrene bli større.

 

 

Hvilket vedlikehold trenger bassengvarmepumpen?

Det er en god idé å kontinuerlig inspisere utseendet på delen for innsug. Rengjør gjerne med vaskesvamp eller lignende. Et kontinuerlig vedlikehold garanterer optimal funksjonsgrad.

 

 

Hvordan stiller jeg inn temperaturen?

I dag har vi et stort antall ulike modeller på markedet og det finnes en utførlig beskrivelse i den respektive brukerveiledningen. For våre rustfrie modeller GJPACW1-XX og GJPACW1V-XX, fungerer det for øvrig på følgende sett:

  1. Slå av maskinen.
  2. Gå inn på parametermodus 1.
  3. Hold nede ON/OFF-knappen og MODE-knappen samtidig.
  4. Når den forhåndsinnstilte temperaturen blinker, kan du endre temperaturen med piltastene.

Den fabrikkinnstilte temperaturen er 27 grader.

Hvorfor er det så liten forskjell i temperatur mellom inn-/utløpsvann?

Varmepumpen arbeider med små forskjeller i temperatur, men sirkulerer hele bassengvolumet flere ganger per døgn. Vi anbefaler 0-2 graders forskjell mellom inn- og utløp. Forskjellen mellom inn- og utløpsvann kan avleses med parameter A og B i displayet. En nærmere beskrivelse finner du i brukerveiledningen på startsiden.

 

 

Hvorfor skal jeg kjøpe et bassengtak?

Et bassengtak forlenger badesesongen og reduserer energiforbruket, i og med at bassenget får en ekstra oppvarmingskilde. En solrik dag kan temperaturen høyes med hele 6-8 grader! Når været ikke er gunstig, kan du bade under tak og når solen siden titter fram igjen, kan hele taket skyves bort og du kan bade under åpen himmel. Et bassengtak beskytter bassenget mot løv, smuss og sur nedbør. Du kan derfor også redusere bruken av kjemikalier. Et bassengtak hindrer at vannet dunster bort og taket kan også benyttes som vintertildekking. Taket oppfyller også lovbestemt krav til barnesikkerhet.

Hvorfor skal jeg kjøpe et bassengtak fra Gullberg & Jansson?

Et bassengtak fra Gullberg & Jansson har lang levetid takket være robuste konstruksjoner, forsterkede aluminiumprofiler og paneler med UV-beskyttelse på begge sider. Samtlige modeller har avrundede og behagelige linjer og vi har vært nøye med detaljene. Vi har strebet etter å skjule nagler og rustfrie skruer. Og vi har robuste løsninger for utsatte funksjoner som lås, hengsler og hjul. Alle bassengtak fra Gullberg & Jansson er barnesikre, kan raskt låses opp med nøkkel og oppfyller lovbestemt krav til barnesikkerhet. Samtlige bassengtak fra Gullberg & Jansson er sertifiserte og godkjente ifølge fransk sikkerhets- og kvalitetsstandard (NF P 90 309) og omfattes av tre års materialgaranti. Vi har Nordens største utvalg av prisgunstige og veldesignede bassengtak av høy kvalitet. Vi kan tilby både et standardsortiment med bassengtak som blir levert som et byggesett, samt et spesialsortiment med målbestilte bassengtak, som blir levert i ferdigmonterte moduler for enkel installasjon.

 

 

Hvor blir bassengtakene produsert?

Bassengtakene våre blir produsert i Ungarn, av en av Europas ledende produsenter.

Hvilken modell skal jeg velge?

Vi har et standardsortiment som blir levert som et byggesett, i tillegg til et spesialsortiment, som blir levert i ferdigmonterte seksjoner klar til installasjon. Har bassenget en romersk trapp eller en stige som stikker opp? Avhengig av utformingen på bassenget og dine ønsker, er enkelte modeller bedre egnet enn andre. Begynn gjerne med å besøke vår hjemmeside, www.gullbergjansson.se, for å se inspirasjonsbilder eller laste ned katalogen vår, der du finner alle modellene våre. Deretter kontakter du forhandleren din for å få råd og tips.

Er det mulig å tilpasse mål på bassengtak etter ønske?

Alle modellene i vårt spesialsortiment kan bestilles og utføres etter ønske. Vårt standardsortiment som blir levert som et byggesett, kan ikke bli levert i andre mål enn de standardmål som er angitt.

Hvordan finner jeg nærmeste forhandler?

Kontakt oss på info@gullbergjansson.se eller via telefon +46 42 311 15 00, så hjelper vi deg med å finne nærmeste forhandler.

Kan jeg kjøpe et ferdigmontert bassengtak?

Alle modeller i vårt spesialsortiment blir levert i ferdigmonterte moduler klare for installasjon. I tillegg til vårt standardsortiment, levert som et byggesett, kan du velge å kjøpe ferdige seksjoner for enkel oppsetting.

Hva er forskjellen mellom kanalplast og klarplast?

Kanalplasten gir en naturlig beskyttelse mot innsyn, for den som ønsker å bade ugenert under bassengtaket. Kanalplasten er lettere og består av kanaler med et mellomrom av luft, som gir bedre isolasjon enn klarplast. Eventuelle riper synes ikke like tydelig og prisen er lavere enn prisen for klarplast.

Tenk på at det kan oppstå tilvekst av alger inne i kanalene i et bassengtak som har kanalplast og at det ikke er mulig å få bort algene når de vel har fått feste. Algetilveksten forårsaker misfarginger på kanalplasten og er som oftest mest synlig nederst i kanalene, men kan også forekomme lengre oppe. Algetilvekst oppstår lett når det dannes kondens i kanalene. Mest algetilvekst kan kanalplasten få dersom et svømmebasseng med bassengtak er plassert i skyggen, eller i nærheten av vegetasjon som gress, busker, trær osv. Bassengtakets funksjon og holdbarhet påvirkes ikke av eventuell algetilvekst inne i kanalene.

For å redusere faren for tilvekst av alger, kan du passe på å holde området rundt bassengtaket fritt for vegetasjon. Dersom du som kunde absolutt ikke vil ha algetilvekst inne i kanalplasten, anbefaler vi et bassengtak med klarplast, som er helt uten kanaler. Misfarging på kanalplasten på grunn av alger eller annen ytre miljøpåvirkning omfattes ikke av den 3-årige materialgarantien. 

Bassengtak med kanalplast fra Gullberg & Jansson er mellom seks og ti mm tykke. 

Et bassengtak i klarplast er en eksklusiv løsning for deg som ønsker å svømme under tak og likevel kunne se fritt ut. Ved store temperaturforskjeller dannes det lett kondens på tak og vegger, noe som kan begrense sikten. Bassengtak med klarplast gir fritt innslipp av lys og øker effekten av en eventuell bassengbelysning. Bassengtak med klarplast fra Gullberg & Jansson er mellom tre og fire mm tykke. 

Se gjerne flere eksempelbilder i vår katalog.

 

Hvorfor er det strekkmerker i overflaten på aluminiumprofilene?

Gullberg & Janssons bassengtak er produsert av anodiserte (elokserte) aluminiumprofiler som gir en meget god beskyttelse mot korrosjon og slitasje. Når den anodiserte aluminiumprofilen bukkes i produksjonsprosessen, for å få riktig utforming av selve bassengtaket, så oppstår det strekkmerker i den bukkede aluminiumprofilen. Dette er helt normalt. Strekkmerkene vil bli vesentlig mindre synlige etter ca. 3-6 måneder, når bassengtaket kommer i kontakt med luft/oksygen. Dette fører til naturlig oksidering og samtidig opprettholdes en meget god beskyttelse mot korrosjon og slitasje. Strekkmerkene som oppstår i den normale produksjonsprosessen påvirker ikke bassengtakets funksjon og holdbarhet, og omfattes derfor ikke av den 3-årige materialgarantien. 

Må jeg søke om byggetillatelse for et bassengtak?

Kravene kan variere fra sted til sted. Vi ber deg derfor ta kontakt med kommunen der du bor og spørre hvilke krav som gjelder der bassengtaket skal installeres.

Hvilken garanti gjelder for bassengtak fra dere?

Samtlige bassengtak omfattes av 3 års materialgaranti. Skader som oppstår på grunn av forsømmelse eller uforsiktig håndtering omfattes ikke av garantien. Overbelastning forårsaket av snø eller is omfattes ikke av garantien.

Jeg har behov for service og support. Hva gjør jeg?

Som forbruker skal du henvende deg til din forhandler med spørsmålet ditt.

Hva er forskjellen på montering av standardmodellene som blir levert som byggesett og modellene i spesialsortimentet?

Bassengtak fra vårt standardsortiment blir levert som byggesett og monteres av deg der du ønsker bassengtaket. Monteringsmomenter er de samme, uansett om du kjøper et bassengtak fra vårt standard- eller spesialsortiment.

Monteringstiden mellom standardmodellene og spesialsortimentet varierer. Standardmodellene, som blir levert som byggesett, betyr at en selv monterer alle deler av takseksjonene. For bassengtakene fra vårt spesialsortiment kommer delene ferdigmonterte.

En bør regne med at det tar cirka to timer å montere én takseksjon. Jo lenger bassengtaket er, desto lengre tid tar det.

Hvilke verktøy er nødvendige? Er det nødvendig med spesialverktøy?

Du klarer seg som oftest med de verktøyene du har hjemme, f.eks. bor-/skrumaskin, skrutrekker, osv. Bassengtakene i vårt standardsortiment settes sammen med popnagler. Ved montering av glasseksjonene og deres lister benyttes vanlig vinduspussemiddel, for å føre listene lettvint på plass. Popnagletang, bits og vinduspussemiddel til listene følger med. Det er viktig å fjerne alt beskyttende plast fra seksjonene så snart de er installert, da beskyttelseplasten i direkte sollys kan fastne på kanal- og klarplasten. Gå gjerne inn på vår hjemmeside og se i installasjonsmanualen til den modell du er interessert i. På hjemmesiden vår, www.gullbergjansson.se, er det også en video som viser hvordan et av bassengtakene blir montert.

Omtrent hvor lang tid tar en installasjon?

Tiden det tar å installere er selvsagt avhengig av hvor stort bassengtak du har kjøpt. For de mindre modellene i vårt standardsortiment bør en regne med én arbeidsdag for to personer. Følg monteringsanvisningen nøye, for å få mange års bekymringsfri glede. Det gjelder å være meget nøyaktig med målene og at taket står plant ved montering. OBS! Målene mellom skinnene må være ±1 mm for at installasjonen skal blir riktig og for at bassengtaket skal bli omfattet av garantien. Kontroller både målene mellom skinnene og diagonalmålet.

Hvor mange personer kreves til en installasjon?

Det er anbefalt at man er to eller tre personer både til montering og installasjon. Det kan være bra å ha ytterligere en person, som kan hjelpe til med å løfte seksjonene på plass når en installerer et bassengtak som er over en viss bredde.

Hva kreves av vedlikehold?

Det kreves minimalt vedlikehold under sommersesongen. Hold skinnene frie for steiner, løv, grus og annet, som kan hindre hjulene på takseksjonene i å rulle fritt over skinnene. Dersom du ønsker å rengjøre bassengtet, er det viktig at du først spyler av det med rikelig med vann, for å få bort gjenstander som kan ripe bassengtaket. Ikke bruk høytrykksvask! Vær nøye med å bruke bare myke rengjøringsartikler. Ved bruk av børster og svamper er det fare for at disse lager riper i taket. Bruk i stedet en myk klut av mikrofiber, for å minimere dannelse av riper. Husk at riper ikke omfattes av garantien!

Hvordan forbereder jeg bassengtaket i forkant av vinteren?

Et bassengtak fra Gullberg & Jansson kan benyttes som vintertildekking. I forkant av vinteren må taketsikres og låses akkurat som når det er stengt til vanlig og ingen er innenfor bassengtaket.
OBS! I løpet av vintersesongen skal man alltid passe på at det ikke samler seg snø på bassengtaket, da dette kan forårsake skader. Alle våre modeller tåler minst 45 kg vekt per kvadratmeter (ifølge fransk sikkerhets- og kvalitetsstandard NF P 90 309), med unntak av Alva, som tåler opp til 35 kg vekt per kvadratmeter. Husk at et lag bløt snø veier mer enn du tror. Vær forsiktig når du fjerner snøen, slik at bassengtaket ikke får riper. En nal kan være et bra alternativ for å minimere risiko for riper og skader på taket.

Er bassengtak fra dere vindsikrede?

 Bassengtak fra Gullberg & Jansson er permanent vindsikrede opp til 27 m/sek ved riktig montering.

Hvor lang er levetiden på et bassengtak fra standardsortimentet?

Et bassengtak består i prinsipp av tre deler. Aluminiumprofiler, paneler og monteringsdetaljer (inkl. bevegelige deler). Konstruksjonen med aluminiumprofilene er dimensjonerte for å klare en belastning på minst 45 kg/m2. Med riktig skjøtsel i form av snøfjerning er forventet levetid langt over 20 år og med mindre påkjenning forlenger man levetiden ytterligere. Panelene har UV-beskyttelse på begge sider og har derfor en levetid på opp til 20 år. Disse kan byttes ut ved behov ved en renovering av taket. Bevegelige deler som lås, hengsler og hjul med kulelager kan det være nødvendig å bytte oftere på grunn av normal slitasje.

Jeg skal bestille et bassengtak fra standardsortimentet. Hvordan fungerer logistikken ut til meg som sluttkunde?

Vi tilbyr forskjellige alternativer for levering av bassengtak fra vårt standardsortiment. Bassengtaket kan bli levert med lastebil til kunder som har egen truck eller laster. Det er anbefalt at man er tre til fem personer både til montering og installasjon. Det kan også bli levert med lastebil inklusive 30 minutters lossing, der du har tid til å åpne emballasjen og ta ut alt del for del. Du kan også velge å få levert hele byggesettet med kranbil mot et ekstra tillegg.

Jeg skal bestille et spesialtilpasset bassengtak. Hvordan fungerer logistikken ut til meg som sluttkunde?

Bassengtak fra vårt spesialsortiment blir levert i ferdigbygde seksjoner med kranbil. Det er anbefalt at man er tre til fem personer både til montering og installasjon.

Hva koster frakten til meg som sluttkunde?

Det er avhengig av hvor i landet du bor. Ta kontakt med din forhandler for pris.