Informasjon til brukerne

Informasjon til brukerne

Tekniske problemer med appen «PoolTemp» nå stort sett løst

Mange brukere av appen «PoolTemp» til Gullberg & Janssons bassengvarmepumper har dessverre opplevd store, tekniske problemer med appen de siste ukene. De tekniske problemene skyldes brudd på serverinnstillinger hos vår tredjeparts leverandør. Disse problemene er nå løst, men hos enkelte brukere kan det fortsatt oppstå tekniske problemer. De brukere som fortsatt opplever tekniske problemer ber vi vennligst sende en e-post til info@remove-this.gullbergjansson.no og angi sin telefonmodell, om du har iPhone eller Android mobil, samt merket til din ruter, da de tekniske problemene i blant kan skyldes brannveggen i ruteren. WiFi-modulen støtter bare 2,4 GHz-tilkobling. Det er derfor viktig å sørge for at ruteren din er satt til bare 2,4 GHz under installasjonsprosessen.

Vårt team vil nå arbeide hardt for å sikre at liknende problemer med appen ikke vil hende igjen. Vi vil også gjøre oppmerksom på at historiske varmekurver i appen for tiden ikke kan leses av, da vi prioriterer arbeidet med å oppdatere appen, slik at den kan fungere normalt igjen. Deretter vil vi arbeide med å kunne vise historiske varmekurver så snart som mulig.

Vi beklager nok en gang problemet som har oppstått og takker for din tålmodighet. Har du spørsmål eller kommentarer, send gjerne en e-post til info@gullbergjansson.no 

Med vennlig hilsen

Teamet hos Gullberg & Jansson

Sist oppdatert 28. august 2018

 

 

Priser

Prisene i produktkatalog og på vår hjemmeside er veiledende utsalgspriser inklusive mva. og gjelder fra og med 2018-01-01 inntil videre, men prisene kan bli forandret løpende. Prisene gjelder for produktet. Kostnad for frakt og installasjon kan tilkomme. Ta kontakt med nærmeste forhandler for nøyaktig opplysning om priser.


Bestilling

Bestilling foretas hos en av Gullberg & Janssons godkjente forhandlere. Kontaktopplysninger til våre forhandlere finnes på vår hjemmeside, Finn din forhandler her!


Garanti og reklamasjoner

Gullberg & Janssons bassengvarmepumper i Q-serien, V-serien, X-serien og S-serien omfattes av tre års fullservicegaranti og sju års materialgaranti på kompressoren. Gullberg & Janssons bassengvarmepumper i P-serien og V-serien til offentlige bad omfattes av to års materialgaranti og tre års materialgaranti på kompressoren.

Gullberg & Janssons bassengtak og produkter fra Zodiacs, Walter eller andre produsenters sortiment, omfattes av en materialgaranti med en spesifisert garantitid, som gjelder fra produktets leveringsdato fra Gullberg & Janssons lager. Spesifisert garantitid for hvert produkt står angitt i produktkatalogen og på vår hjemmeside.

Gullberg & Janssons material- eller fullservicegaranti gjelder ikke skader som har oppstått på grunn uaktsomt bruk, feilaktig installasjon eller tilsvarende omstendigheter.

Material- eller fullservicegaranti gjelder material- eller funksjonsfeil som oppstår i løpet av garantitiden. Gullberg & Jansson erstatter reklamert reservedel uten kostnad. Gullberg & Jansson erstatter ikke kostnader vedrørende utført arbeid i forbindelse med en materialgarantisak. Gullberg & Jansson erstatter imidlertid de kostnader, som Gullberg & Jansson på forhånd selv har spesifisert, i forbindelse med en fullservicegarantisak.

Material- eller fullservicegaranti for bassengvarmepumper gjelder ikke frostsprengte varmevekslere, da det er nødvendig å foreta en vinterdrenering for å unngå dette. For ytterligere informasjon om vinterdrenering av bassengvarmepumper, les gjerne våra manualer på vår hjemmeside. Material- eller fullservicegarantien gjelder ikke normal slitasje eller skader forårsaket av ytre årsaker.

Materialgarantien for bassengtak gjelder verken når det har oppstått riper på grunn av uforsiktig bruk eller skader på taket som har oppstått på grunn av snølast eller storm.

Materialgarantien omfatter ikke erstatning for kostnader vedrørende utført arbeid i forbindelse med et garantitilfelle, dvs. gjelder ikke strekninger i aluminiumprofiler eller algetilvekst i kanalplasten.

Eventuell reklamasjon skal alltid gjøres til forhandleren der produktet er kjøpt. Reklamasjonsblankett kan forhandleren laste ned fra www.gullbergjansson.no 


Leveranser

Leveringstid for lagerførte produkter som f.eks. bassengvarmepumper, bassengtak i standardsortimentet og produkter fra Zodiacs sortiment er vanligvis maksimalt 1 uke fra bestilling.

Leveringstid for ferdigmonterte bassengtak fra standardsortimentet og for bassengtak fra spesialsortimentet er vanligvis cirka 3-7 uker. Leveringstid for Walu Pool og Walu Liner er vanligvis cirka 2-3 uker. Leveringstid for Walu Roll og Walu Lock er vanligvis cirka 3-5 uker. Leveringstider for øvrige bestillingsvarer foregår i henhold til avtale med forhandleren.

OBS! Ved levering av bassengtak i boks påligger det kjøperen ved ankomst selv å laste av produktet fra lastbilen ved å åpne transportboksen og løfte av samtlige varedetaljer hver for seg. Lastebilsjåføren kan av forsikringsmessige årsaker ikke delta ved avlastning.

OBS! Bassengtak er ømtålige produkter og må alltid håndteres varsomt. Ved levering av Walu Pool, Walu Roll, Walu Lock eller Walu Liner påligger det kjøperen ved ankomst å selv laste av produktet fra lastbilen.


Besiktigelse vid levering

Vid levering må godset besiktiges utvendig for synlige skader på emballasje eller gods. Likeledes skal leveransens omfang kontrolleres, slik at ingen ting mangler og at leveransen overensstemmer med bestillingen. Den som kvitterer og tar imot godset har ansvaret for å anmerke om noe mangler eller om leveransen er feil, dersom det finnes transportskader, andre synlige skader eller emballasjeskader. En slik anmerkning må foretas på fraktseddelens kvitteringsdel.

Oppdages en transportskade på godset eller en feil i leveransens omfang skal godset likevel tas imot, men en anmerkning om skaden/feilen skal da foretas på fraktseddelens kvitteringsdel. Vi oppfordrer forhandleren til å ta bilder på eventuell skade og sende disse bilder med e-post til Gullberg & Jansson, sammen med utfylt reklamasjonsblankett i forbindelse med anmeldelsen. Eventuelle reklamasjoner skal alltid foretas av forhandleren.


Eventuelle returer

Forhandleren må ikke returnere gods til Gullberg & Jansson, uten først å ha fått godkjennelse fra Gullberg & Jansson.